Blogg

Mobbing i barnehagen

barnehage.no skriver om Mattias er alene

“Den største frykten er å bli utestengt fra leken. Barneboken om Mattias er inspirert av forskning på mobbing i barnehagen.”

 

barnehage.no,  intervjuer forsker og forfatter Ingrid Lund om forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet. Mobbing i barnehagen” og om hva det var som gjorde at hun valgte å skrive boken Mattias er alene.

 

 

http://barnehage.no/forskning/2014/12/det-sma-barn-frykter-aller-mest-er-a-bli-utestengt-fra-leken/ 

Kjøp boken her: http://mattiaseralene.no/#kjop